Media

Pressreleaser och media.

Göteborg, 19 mars 2021. SIA Glass går in som silversponsor av City Golf Tour.

SIA Glass silversponsor

Artikel om City Golf Tour i Golfbladet, 19 mars 2021.

Linköping, 18 mars 2021. City Golf sponsrar och namnger City Golf Tour.

City Golf titelsponsor