Vilka är vi?

Vi som ligger bakom City Golf Tour är MOS-Alliansen, en sammanslutning av åtta svenska bangolfföreningar, som verkar som intresseorganisation för föreningens medlemmar, samt utveckling av bangolf som idrott – i synnerhet spelunderlaget MOS (Minigolf Open Standard).

De sju klubbar som grundade MOS-Alliansen i februari 2021 är:

Askims BGK

Gullbergsbro BGK

Haga BGK

Sundbybergs BGK

Sundsvalls BGK

Örebro BGK

Örnsköldsviks MGK

Dessutom är sedan augusti 2021 en åttonde klubb en del av alliansen, nämligen:

Uppsala BGK

Alliansen är öppen för alla svenska bangolfföreningar, inte bara de som idag driver en äventyrsgolfanläggning.

Fullständiga namnet är Svenska MOS-Alliansen Ekonomisk Förening (organisationsnummer 769639-6345).

Styrelsen i MOS-Alliansen består i september 2021 av:

Fredrik Hasselgren, Haga BGK (ordförande)

fredrik@mos-alliansen.se

Gunnar Bengtsson, Askims BGK (ledamot)

gunnar@mos-alliansen.se

Björn Nilsson, Sundbybergs BGK (ledamot)

bjorn@mos-alliansen.se

Eddie Söderlund, Sundsvalls BGK (suppleant)

eddie@mos-alliansen.se